Ανακαινισμένο γηπέδο 5Χ5 στον χώρο του γυμνασίου-λυκείου Ψυχικού

Το Δ.Σ. της Α.Ε.Ψ., εκφράζει την ικανοποίησή του, για την παράδοση του ανακαινισμένου γηπέδου 5Χ5 στον χώρο του γυμνασίου-λυκείου Ψυχικού.
Τόσο εμείς, όσο και οι αθλούμενοι και οι γονείς τους, επικροτούμε κάθε παρόμοια παρέμβαση της δημοτικής αρχής, και τη συνδράμουμε σε κάθε προσπάθεια-πρωτοβουλία, ώστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις να διατηρούνται σύγχρονες και ασφαλείς.