ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ της Αθλητικής Ένωσης Ψυχικού (Α.Ε.Ψ.), μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου 2021, και αφού έχουν αρθεί οι σημαντικότεροι περιορισμοί για την υγειονομική προστασία των πολιτών από την πανδημία COVID που εμποδίζαν την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην αρχή του χρόνου όπως ορίζει το καταστατικό, αποφάσισε βάσει των άρθρων 23, 24 και 25 του καταστατικού την διενέργεια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, στα γραφεία του Σωματείου, με τα ακόλουθα θέματα :

 Λογοδοσία για τα Πεπραγμένα & τον Οικονομικό Απολογισμό 2020

 Έγκριση Πεπραγμένων & Οικονομικού Απολογισμού Χρήσης 2020

 Έγκριση Προϋπολογισμού 2021

 Ψηφοφορία για απαλλαγή του Δ.Σ

 Γενική συζήτηση- ενημέρωση για θέματα του σωματείου

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα Πέμπτη 17 η Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 π.μ μέσω ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams. Για να λάβει ένα μέλος του σωματείου, μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερος. Η ετήσια συνδρομή είναι δέκα ευρώ και πρέπει να κατατεθεί πριν την Συνέλευση στην Γραμματεία του Τέννις στις εγκαταστάσεις Άλσους Ψυχικού ή να κατατεθεί το ποσό της συνδρομής στο τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕΨ και να αποσταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στην Γενική Γραμματέα, Έφη Νεστορίδη μέχρι τις 12 πμ το πρωί της ημερομηνίας της Συνέλευσης (Υακίνθων 7α Ψυχικό ή με email aepsychiko@gmail.com), προκειμένου να του αποσταλεί ψηφιακό κωδικό – link για την συμμετοχή του στην γενική συνέλευση.

Για την Α.Ε.Ψ. Η ΓενικήΓραμματέας

Έφη Νεστορίδη